• عکس دسته جمعی

در ابتدا با تلاوت چند آیه از کلام الله مجید، توسط حافظ عبدالشکور عصمتی محفل آغاز گردید.
سپس استاد ناصیر امینی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی پیرامون جنبش های زنان و فعالیت های سیاسی آن ها در تاریخ و نقش زنان در کشور عزیز مان افغانستان، سخنانی را ایراد فرمودند.
سپس بنر را که انجمن های دانشجویی پیشرو و کامپیوتر ساینس آماده نموده بودند، توسط اساتید این دانشکده، افتتاح گردید. تا در زیر سایه آن، گفتمان ها را شاهد باشیم زیرا بهترین راه حل برای چالش ها از طریق گفتگو است.
بر این اساس، از اساتید و کارشناسان امور دعوت به عمل آمده تا در زمینه حقوق زنان در جامعه کنونی بحث و گفتگو نمایند.
اساتید و کارشناسان امور هریک:
۱- خانم سعدیه اکرامی کارمند مستقل کمسیون حقوق بشر
۲- خانم ماریا رهین رئیس دانشکده ژورنالیزم دانشگاه بلخ
۳- شکیب نیکفر استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
۴- صادق عصیان استاد دانشکده ادبیات دانشگاه بلخ
سپس پوهاند میر محمد ظاهر حیدری معاون علمی دانشگاه ، پیرامون صفات و جایگاه معنوی زنان در جامعه کنونی سخنان را ایراد فرمودند
در اخیر، مؤسس و دبیر کل دانشگاه آریا جناب عبدالمجید نصرتیار ضمن قدر دانی از برگذار کنندکان این مراسم، ریاست دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، انجمن دانشجویی پیش رو وانجمن دانشجویی کامپیوتر ساینس، اظهار امیدواری کرد تا دانشگاه ها، مکاتب ومدارس رسالت خود را در راستای اکاهی مردم ادا نموده اینده درخشانی را شاهد باشیم.