تقویم تحصیلی دانشگاه آریا:

۱۶ هفته درس ( بدون در نظرداشت تعطیلی ها)

۳ هفته امتحانات

۲ هفته رخصتی میان سمستر

ماه مبارک رمضان تعطیلی عمومی