ثبت نام جدید الشمولان در داشگاه آریا از اول دلو ۱۹۴ آغاز شد. علاقه مندان می توانند از به دفتر امور محصلان مراجعه نموده در رشته های  مورد علاقه شان ثبت نمایند.

برنامه های آینده

فیسبوک دانشگاه

سیستم خوابگاهی دانشگاه