ثبت نام جدید الشمولان در داشگاه آریا از اول دلو ۱۹۴ آغاز شد. علاقه مندان می توانند از به دفتر امور محصلان مراجعه نموده در رشته های  مورد علاقه شان ثبت نمایند.

برنامه های آینده

رشته های جدید
  • 08:30-05:00
  • قسمت پنجم شهرک امیری، شهر مزارشریف.

فیسبوک دانشگاه

سیستم خوابگاهی دانشگاه