حقوق وعلوم سیاسی

داخله

شروع: 26 March, 2016
مدت : 4 سال
دانشکده: حقوق وعلوم سیاسی
شماره تماس : +93
فکس: 000
ایمیل : info@aria.edu.af
www.aria.edu.af

 -اهداف رشته علوم سیاسی در زمینه دانش فارغ التحصیلان:

۱ـ تربیت کارگزاران سیاسی: تربيت افراد کارآمد و متخصص یکی از اهداف این دانشکده است. این افراد بابد بتوانند با توانايي علمی که به دست می آورند، قابليت تحليل مسائل سياسی ـ اجتماعی افغانستان و جهان را داشته باشند و بتوانند در نهادهای اجرائی کشور مثمر ثمر واقع شوند؛

۲ تربیت نیروهای بروکراتیک: تأمين نيروی انسانی مورد نياز وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای عمومی کشور به ويژه وزارت امورخارجه، وزارت داخله و ساير وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی مربوط؛

۳ـ تربیت نیروهای دیپلماتیک: توانا ساختن محصلان براي درک و تحليل علمي و آکادميک مسائل‌سياسي جهاني و روابط بين‌الملل.

۴ـ تحصیل در مقاطع بالاتر علمی : زمينه ورود محصلان به دوره ماستري گرايشهای مختلف علوم سياسي.درنتیجه می توان گفت از دانشجویان انتظار می رود که بعد از گذراندن این دوره آموزشی به توانایی های زیر دست یابند:

۱٫ آشنايي با مفاهيم و بنيادهاي علم سياست؛

۲٫ آشنایی با نظریات و اندیشه‌های سیاسی؛

۳٫ کسب توانايي تحليل پديده هاي سياسي؛

۴٫ کسب توانايي کار و فعاليت در امور سياسي

۲-اهداف رشته علوم سیاسی در زمینه مهارت های فارغ التحصیلان

– برخورداری از قدرت تحلیل سیاسی نسبت به مسائل سیاسی داخلی و بین المللی؛

– جهت دهی علمی و مؤثر به تحلیل های سیاسی جامعه در راستای تحکیم وحدت ملی و تأمین منافع ملی؛

– درک و تحلیل نظریات اندیشمندان سیاسی به منظور نظریه پردازی سیاسی ناظر بر ضرورتهای جامعه افغانستان.

دورنمائی شغلی فارغ التحصیلان رشته علوم سیاسی

– جذب در بدنه دولت و وزارتخانه های کشور؛

– حضور عملی در عرصه های مختلف سیاست داخلی و خارجی و دستگاه دیپلماسی کشور؛

– ورود به عرصه های مشاغل سیاسی از جمله؛ روزنامه نگاری یااحزاب سیاسی، متفکر و تحلیلگر سیاسی و…

Course Title Instructor Credit Hours
Physics Miss Fiona 08:00 to 13:00
History Eric 10:00 to 13:00
Geo Graphy Ricky 07:00 to 9:00
Mathamatic Alard 08:00 to 13:00
Politics Julia Adrason 08:00 to 13:00