DSC06861
  • زمان برنامه:
  • موقعیت: قسمت پنجم شهرک امیری، شهر مزارشریف

دانشگاه آریا دارای دانشکده طب معالجوی است.  یکی از نیازها وشرایط دانشکده طب  شفاخانه کادری می باشد.  به همین دلیل دانشگاه آریا ساخت تعمیر استاندارد  برای یک شفاخانه را  در برنامه های کاری  خویش قرار داده است.

درست که الان شفاخانه کادری اریا فعال می باشد. اما داشتن یک شفاخانه مجهز واستاندارد از اهداف اصلی دانشگاه اریا است.

ارسال نظر