معرفی خوابگاه های دانشگاه آریا:

دانشگاه آریا جهت فراهم آوری سهولت، برای علاقه مندان تحصیل و دانشجویانی که از ولایت دیگر هستند، خوابگاه های را مهیا نموده است، این خوابگاه ها شامل خوابگاه های پسران و دختران بوده که در محلات مختلف و جداگانه ایجاد گردیده است.

هر دو خوابگاه، مدیران خود را دارا هستند که اداره و سرپرستی خوابگاه ها را به عهده دارند. همچنان هر دو مدیریت خوابگاه ها زیر نظر مدیریت عمومی خوابگاه ها می باشد.

دانشجویان بعد از تکمیل اسناد و فورم های شمول در خوابگاه موفق به دریافت کارت لیلیه می گردد، با اخذ این کارت دانشجو به مدیریت خوابگاه مربوطه معرفی می شود.

تجهیزات عمومی خوابگاه:

۱- پرده

۲- فرش

۳- الماری لباس

۴- آب و برق

۵- سیستم گرما و سرما (کولر یا پکه و بخاری بدون سوخت)

۶- آشپزخانه و وسایل آن

۷- بالون ضد حریق

۸- گارد شبانه

۹- جنراتور بدون سوخت

۱۰- اتو برای هر اتاق

۱۲تجهیزات فردی خوابگاه:

۱- تخت خواب (برای یک دوره تحصیلی)

۲- دوشک و بالشت در یک دوره تحصیلی

۳- روجایی

۴- کمپل (یک دوره تحصیلی)

۵- بشقاب غذا خوری در یک دوره تحصیلی

۸- وسایل بهداشتی از قبیل برس دندان، کریم دندان، صابون و شامپو در هر شش ماه، موارد فوق ازجمله امکاناتی است که دانشگاه آریا برای هر دانشجویی که مقیم خوابگاه آماده می سازد و مسئولیت محصل در قبال حفظ و نگهداری آن نسبت به هر مرجع دیگر مقدم تر است، هرگاه یکی از وسایل تسلیم داده شده قبل از معیاد تعیین شده شکسته و یا از بین برود جوابگوی آن خود محصل می باشد.

فیس خوابگاه:

فیس داخله: ۱۰۰۰۰ افغانی که یک بار در یک دوره تحصیلی دریافت می شود.

فیس ماهانه: در هر ماه ۵۰ دالر و یا معادل آن به افغانی دریافت می شود.

مقررات خوابگاه:

۱- رعایت شعائر اسلامی.

۲- احترام به تصامیم مسئولین دانشگاه آریا و اداره خوابگاه.

۳- حفظ احترام متقابل با هم اتاقی ها و سایر محصلین.

۴- مطلع ساختن مسئولین لیلیه حین خارج شدن از خوابگاه.

۵- شرکت منظم و به وقت در صنف های درسی دانشکده مربوطه.

۶- حمل و نقل هر نوع اسلحه جارحه و ناریه در داخل لیلیه ممنوع می باشد.

۷- استفاده از مشروبات الکلی و دخانیات در داخل خوابگاه ممنوع می باشد.

۸- هرگونه تماس های مداوم و بی مورد که باعث اذیت دیگران در داخل خوابگاه شود ممنوع است.

۹- ایجاد سروصدای بی جا، خنده های بلند، شنیدن موزیک با صدای بلند از طریق موبایل، تلوزیون، رادیو و سایر وسایل تخنیکی ممنوع می است.

۱۰- دانشجوایان خوابگاه بدون آگاهی مسئولین اجازه رفتن به مهمانی و محافل را ندارند. (ویژه خوابگاه دختران)

۱۱- اگر محصل خوابگاه در کدام ارگان یا موسسه وظیفه رسمی یا دولتی داشته باشد، باید مسئولین را ذریعه ای مکتوب رسمی که تأیید خانواده شان باشد، آگاه سازد. (ویژه خوابگاه برادران)

۱۲- دانشجویان خوابگاه دختران اجازه کار در ارگان ها را ندارند، باید از طرف خانواده هایشان حمایت مالی شوند.

۱۳- آوردن اجناس قیمتی به ویژه زیورات، و پول نقد اضافی در خوابگاه ممنوع بوده و مسئولیت به دوش خود دانشجو می باشد.

۱۴- استفاده از آبگرمی ها و بخاری های برقی که باعث قطع برق شده مجاز نیست.

۱۵- دانشجویان خانم با کسانی که اجازه ملاقات دارند که قبلا شهرت آن ها در فورم های ثبت نام خوابگاه و تضمین کننده دانشجو درج شده باشد و مدیر خوابگاه قبلا با آن ها مصاحبه حضوری انجام داده باشند.

۱۶- حین ملاقات با اعضای خانواده یا اقارب، مسئولین خوابگاه باید آگاه باشند و محصلان خوابگاه با اقارب خویش می توانند در دفتر پذیرش و یا مدیریت خوابگاه ملاقات نمایند.

۱۷- دعوت کردن اقارب، خویشاوندان و دوست در خوابگاه از طرف شب ممنوع می باشد.

۱۸- رعایت تمام مقررات، رهنمود و تصاویب که از طرف اداره اعلام می گرد.