دانشگاه آریا کتابخانه ی را برای دانشجویان خویش تجهیز نموده است تا محصلان از منابع درسی استفاده کنند ونیز لابراتوار های درسی زیر را  برای دانشجویان طب اماده نموده است:

  1. لابراتوار بیالوژی
  2. لابراتورا کمیا
  3. لابراتوار فزیک
  4. لابراتوار اناتومی
  5. لابراتوار هستولوژی
  6. لابراتوار فیولوژی

وهمچنان برای دانشجویان انجنیری وکامپیوتر ساینس  نیز لابراتور ها اماده نموده است