دانشگاه اریا برای سهولت داوطلبان کانور ۱۳۹۵ خورشیدی دانشگاه آریا سیستم ثبت نام ان لاین را فعال نموده است. علاقه مندان می توانند از راه دور ثبت نام نمموده امادگی خویش را اعلان نمایند. علاقه مندان که از ولایات دور دست ثبت نام می کنند می توانند با پرداخت ۱۰۰۰ افغانی فیس داخله در یکی از بانکهای زیر ( بانک بین المللی افغانستان ـ میوند بانک ـ عزیزی بانک ـ کابل بانک ـ باختر بانک  ـ بانک ملی دافغانستان بانک ـ ) به شماره حساب دانشگاه آریا واریز کنند ورسید انرا به ادرس ایمیل دانشگاه بفرستند. اداره آریا تمام اوراق ومکتوب نمرات سه ساله شان را در همان ولایت روان می کند البته  ادرس را دریافت مکتوب را داو طلب ذکر دهد.

اینجا کلیک نموده ثبت نام آن لاین نمایید

برنامه های آینده

فیسبوک دانشگاه

سیستم خوابگاهی دانشگاه