دانشکده طب دانشگاه آریا بتاریخ ۲۰ حوت سال ۱۳۹۴ هـ ش طی محفل شکوهمندی که با حضور جمع غفیری از شخصیت های علمی و اکادیمیک در تالار هوتل الماس برگذار گردیده بود فراغت دور سوم محصلین خویش را جشن گرفت.
محفل با تلاوت قرآن عظیم الشان و نواختن سرود ملی کشور به ساعت ۱۱ ظهر آغاز گردید.
سپس، پوهنمل میرویس بها رئیس دانشکده طب دانشگاه آریا در سخنرانی افتتاحیه خود ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی به مهمانان، پیرامون فعالیت های این دانشکده، اهداف و پالیسی های آن، سخنانی ارزشمندی را ایراد فرمودند.
در ضمن، چند تن از دانش آموختگان این دانشکده، پیرامون نقش دانشگاه در جامعه کنونی و مسئولیت جوانان در قبال آن، سخنانی را ایراد فرمودند.
داکتر افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ، در بخشی از سخنان خویش بر اهمیت و نقش تعلیم و تربیت اشاره نموده گفت: تعلیم و تربیت مهم ترین وسیله ای است که میتواند کشورها را تغییر دهد.
عبدالمجید نصرتیار مؤسس دانشگاه آریا،فراغت دانشجویان طب را به خانواده ها تبریک گفته ارزوی موفقیت در عرصه خدمات صحی گرد
فضل احمد باور رئیس دانشکده طب دانشگاه بلخ ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت های این دانشکده، خطاب به دانشجویان گفت: گرفتن سند فراغت به معنای تمام شدن مسولیت نیست. کسب دانش و مهارتهای مسلکی در مقاطع بالاتر از نیاز های اساسی کشور است. و بر همین اساس با قرائت سوگند نامه از همه دانش آموختگان این دانشکده تعهد وفاداری و کمک به مردم این دیار را گرفتند.
در نهایت، با اعطای لوح سپاس به دانش آموختگان این دانشکده، محفل با جمع منظم و سمبولیک قافله علمی استاذان با همراهی مؤسس و دبیر کل دانشگاه آقای عبدالمجید نصرتیار، داکتر افضل حدید ریس شورای ولایتی بلخ، داکتر فضل احمد باور رئیس دانشکده طب بلخ، پوهندوی میر محمد ظاهر حیدری معاون علمی دانشگاه، داکتر میرویس بهاء رئیس دانشکده طب آریا، استاد جمشید فردی معاون فرهنگی وروابط خارجی دانشگاه، که ملبس با یونیفورم زیبای مخصوص محفل فراغت بودند، با نهایت سرور و دلگرمی پایان یافت.