به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دومین جلسه دفاع دانشجویان دوره لیسانس دانشکده انجنیری، روز سه شنبه مورخ ۲۵ حوت ۱۳۹۴ در سالون کنفرانس های دانشگاه برگزار گردید.

جلسه باتلاوت چند آیه از کلام الله مجید توسط روح الله انوار به ساعت ۱۰ صبح آغاز گردید.

سپس، پوهنیار انجنیر محمد قاسم یحیی رئیس دانشکده انجنیری در سخنرانی افتتاحیه خود ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی به مهمانان، پیرامون فعالیت و توانمندی های دانشجویان این دانشکده، و برنامه دفاعیه امروز را که شامل بخش های مختلفی انجنیری سیول خواهد بود از جمله: انجنیری ترانسپورت، انجنیری محیط زیست، انجنیری ساختمان تعمیرات، انجنیری آب رسانی وغیره، سخنانی ارزشمندی را ایراد فرمودند.

متعاقباً، عبدالمجید نصرتیار مؤسس و دبیر کل دانشگاه ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی به مهمانان و تشکر و قدردانی از فعالیت های این دانشکده، خطاب به دانشجویان گفت: کسب دانش و مهارتهای مسلکی در مقاطع بالاتر از نیاز های اساسی کشور است. و بر همین اساس از همه دانشجویان خواست تا مصدرخدمت و کمک به مردم این دیار شوند و به خصوص دانشجویان که امروز از پایان نامه های شان دفاع می نمایند.

جلسه دفاع که با حضور آقایان پوهنیار انجنیر محمد قاسم یحیی رئیس کمیسیون جلسه دفاع، پوهاند دکتور میرزا محمد پیمان، پوهنمل مرضیه خلیل، پوهنمل احمد فرهاد عاجز و انجنیر عبدالوکیل شریفی به عنوان اعضای کمیسیون جلسه دفاع، و اساتید راهنما هریک پوهنمل خالد محمدی، پوهنمل مرضیه خلیل، پوهنمل احمد فرهاد عاجز و پوهنیار انجنیر محمد قاسم یحیی، و با جمع غفیری از شخصیت های علمی و اکادمیک در سالون کنفرانس های دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه ۸ نفر از دانشجویان دوره لیسانس از پایان نامه های خود دفاع کردند، هریک:

۱- روح الله انوار؛ عنوان پایان نامه «طرح و دیزاین سالون عروسی»؛ استاد راهنما: پوهنمل احمد فرهاد عاجز.

۲- حمیدالله حسین زاده؛ عنوان پایان نامه «تأثیر عایق های صوتی بالای ساختمان های رهایشی و طروق محاسبه آن»؛ استاد راهنما: پوهنمل مرضیه خلیل.

۳- سخی داد احمدزی؛ عنوان پایان نامه «تحلیل و دیزاین ساختمان رهایشی»؛ استاد راهنما: پوهنمل خالد محمدی.

۴- عبدالمجید خلیلی؛ عنوان پایان نامه «تحلیل و دیزاین ساختمان ۴ منزله در ولایت تخار»؛ استاد راهنما: پوهنیار انجنیر محمد قاسم یحیی.

۵- محبوب الله ارشد؛ عنوان پایان نامه «سرک عبوری زیر گذر کارته صلح»؛ استاد راهنما: پوهنمل احمد فرهاد عاجز.

۶- بهروز قادری؛ عنوان پایان نامه «مدیریت کثافات جامد در نواحی ده گانه مزارشریف»؛ استاد راهنما: پوهنمل مرضیه خلیل.

۷- احسان الله فرهمند؛ عنوان پایان نامه «تحلیل و دیزاین تعمیر رهایشی ۵ منزله در مزارشریف»؛ استاد راهنما: پوهنمل خالد محمدی.

۸- خالد وزیری؛ عنوان پایان نامه «ارزیابی دقت طریقه های استندر و تقریبی در تحلیل چوکات های نامعین»؛ استاد راهنما: پوهنمل احمد فرهاد عاجز.

و در ادامه پایان نامه ها توسط هیئت داوران بررسی و سوالاتی را در رابطه با موضوع پایان نامه مطرح نمودند.

در پایان کلیه دانشجویان در دفاع از پایان نامه خود موفق بودند و توانستند فارغ التحصیل شوند.