استرایک پلان پنج ساله
(میزان ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۶ ) مطابق) Strategic Plan 2013-2017
ویرایس مجدد عقرب سال۱۳۹۳
 
     خدا را سپاسگذارم که برمن توفیق و اقبال عنایت فرمود تا برای سازنده گی و سازماندهی آرمانم در روشنائی قوانین و لوایح مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و حمایت بیدریغ شان و با تحرک های اکادمیک و سود مند ریاست محترم کمیته تضمین کیفیت و اعتبار دهی   انگیزه تدوین استراتیژیک پلان دانشگاه آریا را تقویت بخشیده و انسجام بخشم .
این سند معتبر افزاریست که ما را در جهت شگوفائی و رسیدن به هدف تنبه می کند تا مادر برابر نیازمندیهای کسانی که برای شان خدمت عرضه میداریم   نگران وپاسخگو می باشیم. شرایط وزمینه رقابت راایجاد می نماید تا شایستگی ها و کاستی ها را در دانشگاه در یافت نمایم .
استراتیژیک پلان پنجساله در پیروی با اصول اساسی و محتوای استراتیژیک پلان مقام محترم وزارت ساخته شده است این استراتیژی پلان رهبران و مدیران را در جهت انجام فعالیت های شان به سوی آینده ایده آل ودرخشان، نوید و جرئت می بخشد . همچنان پلانگذاری استراتيژيک همانا پلانگذاری همه جانبه ايست که مديريت درست يک پروسه را سهولت می بخشــد.
نهایت مسرت دارم که اهداف و مقاصد دانشگاه را در روشنائی تجارب و معلومات دقیق از شرایطی موجود و پیش بینی صاحب نظران تکمیل نموده آرزو مندم تا این سند، فعالیت های ما را نظام مند و اعتبار اکادمیک بخشیده از نتایج آن بالنده گی و افتخار نصیب گردیم .
در فرجام از تلاش و زحمات کمیته طرح و تدوین استرتیژیک پلان دانشگاه آریا نهایت سپاسگذارم که بدون خستگی مطابق تعهدات شان ادای مسؤلیت نموده بادید وسیع و باورمندی به پیشرفت و اعتلا این سند معتبر را اماده نموده اند . برای شان راه سبز و سعادت می خواهم .
امید وارم که تمام پرسونل اعم از هیات رهبری ، مدیران و عموم کارمندان، این سند معتبر را به حرکت آورده در تطبیق آن صادقانه عمل نمایند ،زیرا که تطبیق استرتیژیک پلان تطبیق اهداف ما و تعهدات ماست تا با تر بیه نسل جوان و سر نوشت ساز افغانستان ، افغانستان شگوفا داشته باشیم .
با احترام
عبدالمجید نصرتیار
مؤسس وصاحب امتیاز دانشگاه آریا
 ۵   حمل سال ۱۳۹۲

 

استراتیژیک پلان پنجساله دانشگاه آریا
مقدمه
   بر اساس نظریه ها و مبانی نظری مدیرتی، الگو های برای برنامه ریزی راهبردی تدوین شده است که به مدیران سازمان کمک میکند تا از یک طرف با بررسی وضع موجود، نقاط قوت و ضعف دانشگاه، فرصت ها و تهدید های محیطی و از طرف دیگر با یک نگاهی نظامند، جهت گیری دانشگاه را در قالب اهداف آرمانی تدوین کنند و با استفاده از فرایند برنامه ریزی راهبردی، امکانات و منابع را با اولویت بندی به سوی اهداف سوق دهند. طبیعتا محتوای اسناد این پلان راهبردی در مطابقت با برنامه راهبردی مقام وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان ساخته شده است.
از آنجایکه یکی از ویژگی های نظام آموزشی آرمانی، تلاش مستمر برای ارتقا کیفیت آن است و حرکت بالنده در مسیر رسیدن به آن رسالت مهم یک موسسه تحصیلی میباشد. لذا دانشگاه آریا که یکی از پوهنتون های خصوصی کشور بوده ضرورت دارد تا در این امر مهم که همانا ارایه خدمات بهتر تحصیلی برای جوانان دانشجو میباشد با تهیه این پلان راهبردی بتواند با گام های روشن و استوار حرکت کند.
بر این اساس دانشگاه آریا به عنوان یک نهاد تحصیلی عالی کشور با اقتباس از پلان راهبردی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی افغانستان اقدام به تدوین برنامه راهبردی جامع ۵ ساله خویش نموده، تا در ضمن ارتقا پوهنتون در تمامی جنبه ها در پیشرفت و رفاه مردم افغانستان نیز شامل باشد. اگر چه موقعیت برتر برای یک موسسه تحصیلی نتیجه تلاش های برنامه ریزی شده تمامی حوزه ها در نیل به موفقیت های علمی و تحقیقی در سطح ملی و بین المللی میباشد، لیکن حفظ جایگاه و توسعه فعالیت های علمی و تحقیقی نیازمند راهبرد ها و برنامه های منسجم سالانه و دوره های طولانی است که در این میان تلاش موسسه تحصیلی برای اعمال آن تغییرات مناسب و نهادینه سازی رویه ها و روش هایی که منجر به توسعه و تعالی در زمینه های مختلف علمی گردیده و قابل توجه است.
لذا این اصل مهم با مشارکت تمامی واحد های پوهنتون آریا با انجام اموری همچون ارتقا کمی و کیفی فعالیت های آریا با رویکرد توسعه ای و با استفاده از امکانات، نیاز محور کردن فعالیت های دانشگاه در بعد آموزش و تحقیق، محور کردن فعالیت ها بر اساس برنامه های بزرگ و راهبرد توسعه ای افغانستان و محور کردن فعالیت های معاونیت ها و پوهنحی های مختلف در راستای پالیسی های پوهنتون آریا محقق خواهد شد.
با توجه به وجود ظرفیت ها و پتانسیل های قابل ملاحظه دانشگاه آریا در انجام فعالیت های علمی و کسب موفقیت های فراوان در عرصه ملی، بهبود شاخص های تولید علم با برنامه ریزی در سطح بزرگتر و تدوین و اجرای برنامه های راهبردی در قالب برنامه ریزی سالانه که هماهنگ با برنامه های توسعه ای ملی و تخصصی در حوزه آموزش عالی باشد، امری بسا ضروری است.
فصل اول
کلیات
۱٫۱٫ دیباچه
   به استعانت خداوند بزرگ و توانا دانشگاه آريا اين اقبال را يافت تا مطابق به تعهدات اش دربرابر مردم و خدمت به نسل جوان و سر نوشت ساز کشور وبا سهمگيری در باز سازی فرهنگی در رو شنائی لوايح و مقررات وزارت تحصيلات عالی ومواظبت دلسوازانه مقام رهبری وزارت افتخارخدمت گذاری را داشته باشد
خوشبختانه پوهنتون اریا طبق ماده ( ۴۶ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به اساس حکم ۲۷۰/۳۲۰ مؤرخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ مقام محترم وزارت تحصيلات عالی راجستر و رسماً در شهر مزار شريف به فعاليت آغاز نمود .
هدف از تاسيس پوهنتون آريا سهم گيری در باز سازی فرهنگی و شگوفای کشور بوده که درين راستا جهت ارتقا دانش علمی وبلند رفتن سطح آگاهی نسل جوان مطابق معيار های علمی و بين المللی مجددانه تلاش می ورزد تا با کسب رضای خداوند متعال خدمت با صداقتی را انجام دهد .
دانشگاه آريا طبق پلان منظم در پیشبرد امور آموزش در ابعاد مختلف با فراهم ساختن شرايط مناسب در بهره مند ی درست و مطلوب با رعايت معيار های علمی و تطبيق لوايح وقوانين در مطابقت به پاليسی مقام محترم وزارت تحصيلات عالی مطابق تعهدات اش با تشکيلات منظم و انسجام امور مالی و تدارکاتی گامهای را برداشته است که کافی نميداند .
گرچه آرزوی ما بالاتر از آن است که انجام داده ايم و ميدهيم، اما ماًيوس نيستيم زيراهنوز در آغاز قرار داريم و راه مقصد ما دراز وطولانی است ، تلاش بسيار ميخواهد . اما باور منديم در راه رسيدن به اهدافی که در قلب پر محبت خويش می پرورانيم موفق شويم.
۲٫۱٫چشم انداز
دانشگاه آریا یکی از موسسات تحصیلات عالی خصوصی کشور بوده که با داشتن دانشکده های طب، انجنیری، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و کمپیوتر ساینس پیشتاز در آموزش، تولید و ترویج علم، گسترش مرز های دانش در کشور و در تعاملی پویا و سازنده با سایر مراکز علمی کشور و مراکز علمی فرامرزی متعهد به عرضه خدمات آموزشی برای قشر جوان میباشد.
۳٫۱٫ شعار آریا:
شعار آریا« نردبان علم ، ظرفیت وارتقأ» است.
دانشگاه آریادرحقیقت یک نردبانیست بسوی رفتن بطرف علم ودانش   وزمینه ایست برای ظرفیت سازی نسل جوان ودریچه ایست برای شکوفایی وانکشاف وپیشرفت. آریا روی این هدف تلاش می کند   وبه کمک الهی قدم می گذارد تا هر روزش بهتر از دیروز باشد.
۴٫۱٫ دیدگاه
دیدگاه دانشگاه آریا ایجاد یک سیستم تحصیلی خصوصی با کیفیت ، غیر سیاسی، عاری از هر نوع تعصب و برابر با معیار های علمی جهانی و معیار های اکادمیک   بوده که مجهز به تکنالوژی نوین و دارای مدیریت عالی بوده و در سطح بین المللی دارای اعتبار و جایگاه برجسته باشد.
۵٫۱٫ ماموریت
پوهنتون آریا به عنوان یک موسسه تحصیلی پیشتاز در رشته های مورد نیاز در تولید و ترویج علم و پاسخگویی به نیاز های جامعه افغانی متعهد میباشد. ماموریت این موسسه را ارایه خدمات آموزشی، تحقیقی، فناوری، مشاوره به جامعه علمی، متقاضیان آموزش عالی تشکیل میدهد. پوهنتون آریا تعالی و بالندگی خود را در ایجاد فضای رقابتی علمی و تحقیقی میبیند.
مولفه های ماموریت دانشگاه آریا عبارتند از:
 1. مخاطبین:
جامعه علمی و متقاضیان تحصیلات عالی
حوزه های تحقیقی
حوزه های فرهنگی و اجتماعی جامعه
 1. خدمات
آموزش، تحقیق، تکنالوژی نوین و مشاوره علمی
 1. حوزه جغرافیه
ملی، منطقه ای، بین المللی
 1. تعالی و بالندگی
ایجاد فضای رقابتی علمی
ارتقای جایگاه دانشگاه در سطح کشورومنطقه
 1. فلسفه وجودی
تربیت اعضا هیات علمی
ارایه آموزش تحصیلات تکمیلی
تولید علم و پاسخگویی به نیاز های علمی جامعه
 1. ویژه گی های متمایز:
منحصر به تحصیلات تکمیلی
 1. توجه به انتظارات جامعه:
توجه به معیار های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی
 1. نیروی انسانی
توجه به نیروی انسانی دانشگاه به عنوان یک سرمایه اصلی
تامین منافع مادی و معنوی نیروی انسانی
 1. فناوری
بهره گیری از فناوری های نوین در انجام وظایف
۶٫۱٫ اهداف کلی دانشگاه
آگاهی : آگاهی سرآغاز انتخاب است ، انتخاب سرآغاز موفقیت وپیشرفت ، ما نیاز به آگاهی داریم تا مسیر آینده خویش را شفاف انتخاب کنیم وافغانستان بحران زده را بسوی یک جامعه مدرن حرکت دهیم
رفاه: کشمکشها ، بحرانها وچالشهای کذشته سیمای هر افغانستانی را رنجور وپژمرده ساخته است . آریا مسوولیت خود می داند تا در کنار سایر نهاد های مدنی با ارایه خدمات آموزشی، توان بخشی وهمزیستی را رونق بخشیده وتا اندازه توان در راستای رفاه اجتماعی گام بردارد وانتظار آن را دارد تا واژه زنده ماندن جایش را به زندگی کردن بدهد .   درست این واژه وقتی معنی دار می شود که آگاهی اجتماعی گسترش پیداکند.
پیشرفت:عقب ماندگی افغانستان حقیقتیست آشکارا، آنهم از دست نا بکار بحرانها. امروز با آرامش نسبی درهر گوشه ی سعی وتلاش جریان دارد تا مخروبه های این سرزمین درد کشیده آباد شود ما هم درین کاروان حرکت می کنیم وامید واریم که با بلند رفتن سطح آگاهی ، زمینه رفاه اجتماعی مساعد شود وبه دنبال آن افغانستان بعنوان یک کشور پیشرفته عرض وجود نماید ومردم افغانستان با افتخارات دینی وملی شان آبرومندانه زندگی کنند.
فصل دوم
تحلیل استراتیژیک
برای طرح دقیق استراتیژی پلان ایجاب می نماید تا شرایط و وضعیت دانشگاه در ابعاد مختلف آن چنان که هست واضح گردیده وتحلیل شود .
۱٫۲ اولویت های کاری
 • تکمیل ساختمان ستندرد دایمی دانشگاه
 • تعیین محل دایمی وساخت بنای استاندارد تعمیرشفا خانه کادری
 • اکمال و تجهیز لابراتوار ها
 • جذب کادر علمی واجد شرایط
 • طی مراحل شمولیت به کادر علمی استادان
 • اخذ منظوری نشر مجله علمی مطابق طرزالعمل پیشنهادی
 • غنامند ساختن کتابخانه و ایجاد کتابخانه الکترونیکی
 • فعال ساختن دیتابیس در سرتاسر دانشگاه
 • تدریس سالم مؤثر و با کیفیت
 • ارتقاء ظرفیت و بلند بردن کیفیت
۲٫۲ مشکلات عمده
 • عدم اطیمنان خاطر از امنیت آینده افغانستان وطرح یک       پلان استراتیژیک دراز مدت با درنظرداشت آن
 • کم علاقه گی مریضان به بسترشدن در شفاخانه کادری به بهانه حضور دانشجویان ستاژ
 • نداشتن مجله علمی
 • عدم طی مراحل شمولیت به کادر علمی استادان
 • مداخلات بیرونی در امور آموزشی
 • نا باوری و عدم اعتماد استادان دایمی در وظایف شان، نسبت به تعیین نشدن رتبه علمی شان از جانب وزارت
 • چالش های مالی
 • نداشتن مرکز تحقیقات
 • ضعیف بودن فارغان صنف ۱۲ مکاتب
۳٫۲ راه حل ها
 • پرمحتوا سازی پلان استراتیژیک دانشگاه آریا
 • تجهیز بیشتر شفاخانه موجود و وارد ساختن تغییرات مدیریتی و تشکیلاتی
 • تجهیز لابراتوار های موجود و اکمال آن
 • ایجاد مر کز تحقیقات علمی واخذ منظوری نشر مجله علمی
 • برقراری تواًمیت با پوهنتون بلخ غرض طی مراحل شمولیت به کادر علمی استادان
 • تطبیق قانون مکافات و مجازات
 • اموزش شیوه های تحقیق و پژوهش
 • جلب حمایت مقامات رهبری وزارت
 • حمایت از تطبیق قانون
 • ارزیابی و ارزشیابی شفاف
۴٫۲ دست آورد ها
 • تکمیل ساختمان دایمی دانشگاه واستفاده از آن
 • تکمیل ساختمان دایمی لیلیه پسران واستفاده از آن
 • امضاء تفاهم نامه با شفاخانه ارتمس هندوستان       ،دانشگاه ملی تجارت تاجکستان ودانشگاه طبی ابوعلی سینا وانستیتوت NIIT هندوستان
 • دادن بورسیه به کادر های جوان به هندوستان غرض       اکمال تخصص (تحصیلات ماستری چهارتن در پونه و۲۱ تن نمیه بورسیه در دوره استاژ)
 • تدریس با مواد اموزشی معیاری با استفاده از پروجکتور وپاورپاینت .
 • تجهیز صنوف درسی با وسایل گرما و سرما
 • معرفی استادان به برنامه ماستری و دکتورا
 • حمایت و اعتماد مردم از برنامه های اموزشی
 • دایر نمودن ورکشاپها و کنفرانسهای علمی
۵٫۲ تحلیل قوتها و ضعفها و فرصتها و تهدید ها
فعالیت ووضعیت موجود دانشگاه را درابعاد   ذیل مطالعه می نمائیم .
الف : قوتها
 • داشتن اراده قوی و باور مندی به آینده
 • تشویق محصلان ممتاز
 • استفاده از تکنالوژی معاصر در تدریس
 • موجودیت همکاری صمیمانه بین اعضای کادر علمی
 • جذب کادر های جوان و متعهد .
 • جای داشتن تمام اقشار مردم در اریا به عنوان خانه مشترک همه افغانها
 • اعتماد عامه مردم
ب: ضعفها
 • نداشتن محل دایمی استاندارد برای شفاخانه کادری
 • کمبود سامان ووسایل لابراتواری
 • کمبود تکنیشن مسلکی
 • کمبود استادان تخصصی
 • نداشتن امکانات ورزشی
 • اضافه مصرف مالی با راه اندازی پروژه های انکشافی دانشگاه
 • نداشتن ساحه سبز و تفریح گاه ( در سال ۱۳۹۳ با اعمار محل دایمی این ضعف حل شد وبه نقطه قوت تبدیل گردید)
ج : فرصتها
 • همکاری پوهنتون بلخ با پوهنتون آریا
 • همکاری و حمایت مردم
 • ایجاد توآمیت با پوهنتون های خارجی
 • موجودیت امنیت نسبی در منطقه
 • علاقمندی جوانان به تحصیل
 • ایجاد زمینه مساعد، برای تحصیلات ماستری و بورسیه ها در خارج
 • موجودیت بودجه کافی ( با ساختمان دایمی وضعیت بودجه آریا به عقب رفت وقرضدار شد)
 • شرایط خوب استفاده از امکانات محلی و محیطی در امر اموزش
د : تهدیدهــا
 • احتمال مداخله در امور علمی و اکادمیک از جانب افراد غیر مسوول
 • فرار استادان به نسبت عدم دریافت رتب علمی
 • خراب بودن اقتصاد عامه مردم وعدم پرداخت فیس بموقع از جانب محصلان
 • عدم صرفه جوی در امور مالی و نداشتن ثبات مالی با درنظرداشت پروژه های انکشافی
۶٫۲ تحلیل اوضاع دانشگاه
وضعیت دانشگاه را در ابعاد زیر تجلیل وشناسائی می نمایم.
الف :فکتور های سیاسی
 • عدم ثبات امنیتی
 • عدم موجودیت یک استراتیژی مثبت سیاسی در کشور
 • نبود پالیسی واضح دولت در قبال تحصیلات عالی خصوصی
ب : فکتور اقتصادی
 • بحران اقتصادی
 • پرداخت مالیه بدون موجودیت بیمه
 • کاهش ارزش پولی به تناسب اسعار خارجی
 • اقتصاد نا متوازن
 • عدم تناسب واردات و صادرات
 • روند اقتصادی نا متناسب در پرداخت معاش
 • تاثیر منفی تورم پولی
د : فکتور های اجتماعی
فکتور های اجتماعی در روند کار و فعالیت دانشگاه تاثیر داشته باید در طرح استراتیژی پلان در ابعاد مختلف ذیل مورد مطالعه قرا داده شود .
 • در پذیرش محصلان
 • رسم و رواج های مروج در جامعه
 • دیدگاه نسبی جامعه نسبت به دانشگاه ها
 • دیدگاه سنتی و مذهبی
 • نیاز های متفاوت و بر داشت های متفاوت
فصل سوم
تطبیق اهداف استراتیژیک دانشگاه آریا
۱٫۳٫ حوزه های تدوین اهداف استراتیژیک
حوزه ها و زمینه های تدوین اهداف استراتیژیک دانشگاه آریا را موارد ذیل تشکیل میدهند:
 1. آموزش
 2. تحقیق
 3. فناوری
 4. نیروی انسانی
 5. امور دانشجویی
 6. مدیریت
 7. زیر ساختارها
 8. همکاریهای علمی
 9. توامیت ها
 10. منابع مالی
 11. امور فرهنگی
۲٫۳٫ اهداف استراتیژیک
ایجاد محیط تحصیلی خلاق و پویا، تربیه کادر های متبحر و متجسس، محققین و کادر های متعهد و صادق، حفظ و توسعه جایگاه دانشگاه آریا در میان سایر دانشگاه ها، افزایش تولیدات علمی، تقویت و توسعه رشته های مختلف در مطابقت با نیازمندی های زمان، فناوری، بالندگی و خلاقیت، توسعه و ارتقا کیفیت خدمات دانشجویی، بهبود مستمر مدیریت اجرایی و علمی دانشگاهی، فراهم آوردن امکانات وتجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری روز، ارتقا همکاری با مراکز علمی، ایجاد توامیت های اکادمیک با موسسات تحصیلی معتبر در سطح ملی، منطقه یی و بین المللی، فراهم آوردن منابع مالی پایدار، تحقق فرهنگ و معارف اسلامی و افغانی، تقویت فضایل دیسپلینی، اشاعه روحیه ایثار و امید به آینده بهتر.
۳٫۳٫ ارزشهای محوری استراتیژیک
 1. پاسخگویی به نیاز های علمی جامعه
 2. مرجعیت و مقبولیت علمی در تراز جهانی
 3. تلاش مستمر در دانش آفرینی و دانش گستری
 4. کیفیت در ارایه خدمات آموزشی، تحقیقی، فناوری و مشاوره ای
 5. حفظ کرامت و منزلت نیروی انسانی
 6. عدالت محوری و ارتقا اصل علمی
 7. توسعه همکاری های تحصیلی بین المللی
 8. استقلال در نظر پردازی علمی
 9. ارتباط هدفمند و مستمر با محصلان
 10. نهادینه ساختن روحیه خلاقیت و نو آوری علمی
 11. حمایت مردم در تطبیق اهداف و برنامه ها
 12. بر خورداری از شهرت نیک در بین جامعه
۳٫۳٫ تطبیق اهداف ومقاصداستراتیژیک
اهداف استراتیژیک آریا را در طی ۵ سال آینده موضوعاتی تشکیل میدهد که در ذیل ضمن معرفی مقاصد حمایوی؛ تفکیک گردیده است .
۱٫۳٫۳٫ اهداف مقدم:
اهدافی که در اولویت برنامۀ استراتیژیک دانشگاه آریا قرار دارند عبارتند از:
 1. تقویت و حمایت نظام اکادمیک
 2. جذب کادر علمی واجد شرایط
 3. اخذ جواز مجله علمی مطابق طرزالعمل نشراتی
 4. ایجاد مرکز پالیسی ومشوره دهی
 5. سیستم ویدیو کنفرانس (درسال ۱۳۹۳ خورشیدی تجهیز شد)
 6. ایجاد یک دیتابیس واحد ( در سال ۱۳۹۳ سیستم دانشگاهی سما سانه خریداری وتا ختم سال جاری اماده استفاده می شود)
 7. تکمیل کار ساختمان دایمی موسسه ( در سال ۱۳۹۳ با لطف الهی ساختمان اماده استفاده ومورد بهره برداری قرار گرفت)
 8. اعمار ساختمان دایمی برای شفاخانه کادری آریا
 9. ایجاد برنامه ماستری در آریا
 10. انکشاف کریکولم ها
 11. حمایت از برنامه های تحقیقی
 12. ایجاد شورای عملی در سطح موسسه
 13. مرکز نشرات ستندرد و مجهز با تجهیزات نشراتی
 14. برقراری توآمیت ها با پوهنتون های معتبر خارجی ( در سال ۱۳۹۳ با سه دانشگاه خارجی ویک شفاخانه ارتمس هند توامیت هماری امضاشد)
۲٫۳٫۳ . ساختار انکشافی دانشگاه آریا
ایجاد رشته های جدید تحصیلی چون ستوماتولوژی ، فارمسی ،اداره عامه ، مهندسی محیط زیست ( در سال ۱۳۹۳ طرح ایجاد به وزارت محترم تحصیلات عالی اماده ارسال است برای بهار ۱۳۹۴)
گسترس فعالیتهای آموزشی آریا در داخل وخارخ از کشور (روابط اکادمیک اریا در سال ۱۳۹۳ به کشورهای امریکا، قزاقستان، هند، ایران، ترکیه وتاجکستان گسترش یافت
۲٫۴٫۳٫ زیربنا ها
در طی ۵ سال آینده برنامه دانشگاه آریا :
 1. تکمیل ساختمان دایمی دانشگاه آریا ( واقع شهرک امیری ۱۱جریب ـ در سال ۱۳۰۳ تکمیل شد)
 2. اعمار ساختمان دایمی شفاخانه کادری
 3. اعمار ساختمان اساسی برای لیلیه های پسران ( ساختمان خوابگاه پسران تکمیل ودر سال ۱۳۹۳ مورد بهره برداری قرار گرفت) ودختران
 4. زمینه سازی بلاک های رهایشی برای استادان
 5. استدیوم ورزشی
۳٫۴٫۳٫ کتاخانه دیجیتال
با درک حقیقت که ما در عصر فناوری نوین زیست میکنیم تقویت کتابخانه با کتاب های علمی مطابق ضرورت در رشته های علوم طبی؛ طبیعی ، انجینری ، اجتماعی ، ادبی ، لسان وژورنال های علمی ، کتابخانه دیجیتلی با امکانات فناوری دیجتلی تجهیز خواهد شد.
۴٫۴٫۳٫ زیربنا ی تکنالوژی معلوماتی (ICT)
بادرک اهمیت این بخش، تجهیز مرکز تکنالوژی معلوماتی ونصب سیستم کنترول نظام اداری وآموزشی واحد ونصب کنترول امنیتی و تهیه وتکثیر دست اورد های جدید حوزه تکنالوژی به محصلان عزیز.
۵٫۴٫۳٫ انکشاف یک دیتابیس واحد
ایجاد یک سیستم واحد دیتابیس در دانشگاه و انکشاف آن در ابعاد مختلف که در بر گیرندۀ تمام نظام تحت پوشش دانشگاه باشد . و عیار ساختن آن در هر مقطع زمان به شرایط و پیشرفتهای تکنالوژی. ( درسال ۱۳۹۳ تهیه شد)
۶٫۴٫۳٫ داشتن سیستم ویدیو کنفرانس:
داشتن سیستم   ویدیو کنفرانس با پوهنتون های داخلی و خارجی بمنظور ارائه کنفرانس های علمی ، شریک ساختن نتایج تحقیقات علمی ، لکچر های اختصاصی به سطح ملی و بین المللی . ( در سال ۱۳۹۳ تهیه شد)
۷٫۴٫۲٫ ایجاد مرکز پالیسی ومشوره دهی :
ایجاد مرکز پالیسی در امور روابط فرهنگی داخلی   ، خارجی ، اقتصادی ،مدیریتی ونشراتی در پلانیزه نمودن فعالیت ها بر مبنای پالیسی دانشگاه در قبال اهداف بر نامه وی .
۸٫۴٫۲٫ تغییرات در نظام اداری و مدیریتی دانشگاه :
توسعه تشکیلات در امور اداری به اساس نیازمندی وزمان کاری ، وارد ساختن تجربه های جدید در نظام مدیریتی بر مقتضی زمان و جا بجای افراد به اساس شایستگی در کار و فعالیت های مدیریتی به اساس ارزیابی ها .
۹٫۴٫۳ .ایجاد مرکز تحقیقات علمی :
فراهم ساختن بستر مناسب برای انجام تحقیقات علمی انعکاس و شریک ساختن نتایج آن به منظور استفاده عملی در جامعه و غنامندی علمی مجله اریادر جهت بلند بردن ارزش و اعتبار علمی آن در بین اهل دانش و جامعه می باشد .
۱۰٫۴٫۳٫ مساعد نمودن برنامه های ارتقای ظرفیت :
ارتقاء ظرفیت استادان و محصلان با دایر نمودن ورکشاپ ها ، سمپوزیم ها ، کنفرانسهای علمی ،تدویر محافل علمی ، تجلیل روز محصل با ارائه مقالات علمی ،بر گذاری هفته مخصوص کنفرانس های علمی استادان ، فراهم ساختن شرایط برای نشر مقالات علمی وارزیابی از فعالیتهای علمی در نظام اکادمیک صورت می گیرد .
۱۱٫۴٫۳٫ ایجاد لابراتوار های جدید
ازجمله لابراتوار تست خاک برای فاکولته انجنیری ،لابراتوار طب عدلی ، سرد خانه برای میت ولابراتوار برای دانشکده حقوق .
۱۲٫۴٫۳٫ کنفرانس های منطقه یی و بین المللی ؛
فراهم ساختن شرایط برای اعضای کادر علمی غرض اشتراک در کنفرانس های علمی و بین المللی ، میزبانی از استادان برای تدویر کفرانسهای علمی در منطقه وسهیم ساختن استادان در کفرانس های ملی و بین المللی .
۱۲٫۴٫۳٫ انکشاف کریکولم و سیستم کریدت
تطبیق سیستم باز و اصیل کریدت و فراهم ساختن شرایط عملی برای تطبیق آن . ( تطبیق سیستم کریدت باز تا ختم سال ۱۳۹۳ روی دست است)
انکشاف کریکولم و باز نگری کرکولوم و مفردات درسی مطابق نیازمندی و تقاضای زمان با وارد ساختن تغییرات برای معیاری شدن در برابری با شرایط معاصر .
۱۳٫۴٫۳٫ معرفی پالیسی کورس های واحد و سلیبوس برای تمام رشته ها
اگاه ساختن محصلان توآم با آغاز کورس از محتوای کورس ، زمان بندی درسهای مشورتی ، رهنمائی های اکادمیک ، میتود تدریس ، ارزیابی ها و سایر فعالیت های اموزشی در چوکات نظام اموزشی
۱۴٫۴٫۳٫ مواد درسی، ممد درسی و در عمل پیاده نمودن شیوه های نوین تدریس
تهیه مواد درسی مطابق مفردات درسی ، باز نگری مواد درسی درهر سمستر ،چاپ و نشر کتاب های درسی ، ویرایش مواد درسی قبل از چاپ و نشر آن ،نشر جراید و مجلات علمی و نشر مواد درسی و ممد درسی .
۱۵٫۴٫۳٫ حمایت محصلان متعهد و با استعداد ؛
تعیین استادان راهنما ، تشویق محصلان لایق ، خلق انگیزه و تحرک برای پیشرفت محصلان ، بارز ساختن توانمندی های ویژه محصلان و حمایت از کار کرد های سالم و پیشرونده محصلان در همه عرصه های آموزشی و پرورشی .
۱۶٫۴٫۳٫ بهبود امکانات کمیته تضمین کیفیت
تشدید فعالیت کمیته تضمین کیفیت در دانشگاه و دانشکده ها ، پیگیری از نتایج ارزیابی خودی ، ارزیابی از کیفیت تدریس موثر ،ایجاد فضای رقابتی بین دانشکده ها در ارزیابی خودی ومستمر نظارت از تطبیق ۱۲ معیار در همه عرصه های دانشگاه .
۱۷٫۴٫۳٫ گسترش توامیت های اکادمیک با دانشگاه های بیرونی
برقرای توامیت اکادمیک با پوهنتون های معتبرخارجی در رابطه به معرفی استادان غرض تکمیل تخصصی و محصلان جهت تحصیلات عالی ، شریک ساختن مواد درسی ، تجارب مسلکی و میتود های تدریس معاصر وبازدید های اکادمیک بمنظور تبادل تجارب و شریک ساختن فن های اموزشی و امکانات و سهولت ها .
۱۸٫۴٫۳٫ کتلاک های آموزشی برای تمام رشته های تحصیلی ؛
مدون نمودن تمام فعالیت های دانشگاه به شمول پروفایل ، تشکیلات اکادمیک و اداری ، سهولت ها ، بر نامه های کاری ، سیستم اموزشی ، اهداف و مرام ، سیستم مدیریت و سایر فعالیت های دانشگاه .
۱۹٫۴٫۳٫ ایجاد برنامه ماستری در دانشگاه آریا؛
در رشته های حقوق و علوم سیاسی ، اقتصاد ، انجینری با استفاده از توامیت ها و امکانات و سهولت های موجود دانشگاه و تقویت و انکشاف آن طور مرحله ای مطابق نیازمندی .
۲۰٫۴٫۳٫ ایجاد شورا ها ؛
تنظیم تدویر جلسات هیات امناء در جهت تصمیم گیری در سطح دانشگاه ، تشکیل شورای علمی وطرح برنامه عملی شورای علمی مطابق قانون تحصیلات عالی در دانشگاه و طی مراحل تمام فعالیت های اکادمیک از طریق شورای علمی ،نظارت از تطبیق فیصله ها وسایر فعالیت های علمی و اکادمیک
۲۱٫۴٫۳٫ ایجاد مرکز اموزش لسان:
ایجاد مرکز لسان بویژه لسان انگلیسی جهت تقویه لسان بمنظور استفاده از منابع خارجی در امور درسی و اموزشی ، دارالترجمه جهت ترجمه آثار معتبر علمی، ترجمه کتاب های درسی ، مقالات علمی   وغیره .
۲۲٫۴٫۳٫ افزایش تولیدات علمی موسسه،
دانشجواز آموزش ،دانشگاه باید تولید علم نماید و بتواند معلوماتی را که بدست می آورد به آن   اعتبار و اعتماد حاصل نموده به دانش تبدیل نماید .نشر مقالات علمی در مجله علمی آریا
۲۳٫۴٫۳٫ تلاش برای جذب منابع مالی ؛
تقویت دو نوع منابع مالی در سطح دانشگاه مطرح است :
منابع ثابت (فیس که محصلان در هرسمستر دانشجویان می پردازند .) و منابع غیر ثابت که از فعالیت های علمی مانند تحقیقات ، اخذ پروژه های تحقیقی وخدماتی ، تدویر ورکشاپها ، کورسها ،شفاخانه ، نشرات و غیره است .
این منابع تقویت و حمایت کننده دانشگاه اند.
۲۴٫۴٫۳٫ افزایش امکانات دانشگاه :
برای جذب محصلان و حفظ اعضای هیات علمی، تقویت لابراتوار ها ، مواد اموزشی ، تقویت شفاخانه کادری ، نشرات ، وسایل اموزشی ،صنوف درسی معیاری ،فراهم ساختن سهولت های بهتر برای محصلان لیلیه ،کتابخانه و انترنت .
۲۵٫۴٫۳٫ توسعه فضای فزیکی دانشگاه :
فضای سبز ، تفریح گاه ، پارکینگ وسایط ،کانتن ، سالون مطالعه و میدان ورزشی .
۲۶٫۴٫۳ امور مالی و حسابی :
تعیین وجوه مالی ثابت عادی و انکشافی در بخش های اکادمیک ، استفاده منظم از بودجه ثابت ، مصرف مطابق به عواید شامل برنامه مالی ، توزیع حقوق کارمندان طبق پروتوکول .
۲۷٫۴٫۳ تقویت نظام علمی و اکادمیک و ساختن اتمسفیر تحصیلی قانونمند :
تعیین کمیته های نظم و دسپلین ، کمیته نشرات ، کمیته فرهنگی ، کمیته کریکولوم و مفردات درسی ،کمیته تضمین کیفیت و اعتبار دهی ، کمیته تشکیلاتی و پلان گذاری .حمایت از نشرات مجله و اعتبار اکادمیک آن ،اجرای ترفیعات علمی استادان طبق قانون تحصیلات عالی
۲۸٫۴٫۳ ارزیابی و ارزشیابی اکادمیک :
ارزیابی خودی مؤسساتی ، ارزیابی تدریس مؤثر ، ارزیابی از تطبیق پلان و برنامه ها ،ارزیابی بیرونی ، ارزیابی برنامه ها و ارزیابی مدیریتی   ، تشویق و ترغیب به استناد اسناد ارزیابی .
۲۹٫۴٫۳ بورسیه ها:
به منظور ارتقای ظرفیت کادر عملی، دانشگاه آریا هر سال تلاش خواهد کرد تا از ۴ الی ۱۰ تن دانشجوی فارغ شده واجد شرایط خویش را به منظور ادامه تحصیلات دوره ماستری به خارج از کشور بورسیه نماید
۳۰٫۴٫۳ ارزابی بیرونی دانشگاه :
چه تعداد فارغان که در دفاتر ، موسسات خصوصی و سایر مراکز تولیدی جذب گردیده ، ضرورت در رشتهای که فارغ گردیده اند متناسب   است ، نقش فارغان در اعمار جامعه برنامه های دانشگاه اریا با تکمیل برنامه های مندرجۀ این پلان استراتیژیک تکمیل نمی شود. بعد از تکمیل این پلان ها موسسه با فکر بهینه سازی تحصیلات عالی در کشور دست به یک سلسله برنامه ریزی های والاتر میزند که در طی یک پلان استراتیژیک جدا گانه بعد از اتمام این برنامه ها ارایه خواهد شد.
پلان کنونی زمانی تحقق پیدا میکند که تلاش های جدی از طرف هیات رهبری و اعضای علمی دانشگاه آریا صورت گیرد. بعد از تکثیر این برنامه استراتیژیک دانشکده ها مکلف اند تا پلان استراتیژیک خویش را در مطابقت به اهداف تذکر یافته در این پلان ترتیب نمایند تا باشد این پلان استراتیژیک را بصورت خاصتر آن جنبه عملی بدهد.
هیات رهبری موسسه میتواند فعالیت های خاصی را برای افراد و گروه های کاری موسسه وظیفه بسپارد تا باشد مراحل مشخص تر این پلان استراتیژیک جامۀ عمل بپوشد. بر علاوۀ این موارد تلاش نیز صورت میگیرد تا متخصصین داخلی و خارجی نیز برای تقویه و عملی نمودن این پلان استراتیژیک استخدام شوند.
نتیجه
درین استراتیژیک پلان دیدگاه و اهداف مؤسسه به گونه ای تنظیم یافته است که بتواند اموزش عالی را از وضعیت نا مساعد فعلی بیک سیستم عالی و ایده آل تبدیل نماید، تا دانش اموخته گان این کانون علمی مجهز به دانش معاصر بتوانند با تفکر خلاق و اندیشمندانه مطابق نیاز زمان در انکشاف و رفاه افغانستان ادای مسؤلیت نموده به مدارج کمال برسند.
در اخیرامید وار و باور مند هستیم که با تطبیق این استراتیژیک پلان ادای مسولیت نموده در راستای خدمت گذاری نقش خود را اداکرده بتوانیم .
                   کمیسون طرح استراتیژیک پلان دانشگاه
ملاحظه شد :
   ضمن توفیقات مزید برای کمیسیون محترم طرح استراتیژی پلان از بارگاه ایزد منان آرزومندم که پلان تهیه شده هذا به مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ارسال شود ونیز به تمام دانشکده ها وشعبات مربوط به دانشگاه آریا گسیل شود تا با روشنی این پلان استراتژیک، برنامه های استراتژیک خویش را تنظیم نمایند
وهمچنان در خبرنامه رسمی و سایت دانشگاه آریا به نشر برسد تا محصلان ارجمند و مردم عزیر مان نیز اگاهی یابند
در پناه حق باشید
                                           با احترام
                                       عبدالمجید نصرتیار
                               مؤسس و صاحب امتیاز دانشگاه آریا
                               ۵ میزان سال ۲ ۱۳۹