دانشگاه بازوی یاری گر جامعه، از علم تا عمل.
گروه دانشجویی پیشرو و گاهنامه روایت نو، جهت بلند بردن و ارتقا ظرفیت دانشجویان همایش را تحت عنوان نقش جنبش های دانشجویی در تحولات اجتماعی در سالون کنفرانس های دانشگاه آریا برگزار نمود.
در این همایش ریس صاحب دانشگاه آریا، معاون فرهنگی، اساتید دانشگاه و محصلین دانشگاه های آریا، بلخ، ابن سینا و راه سعادت حضور به هم رسانیده بودند.برنامه با گردانندگی مجریان موفق محمد اجمل مشرف و نصیبه خلیلی آغاز گردید.
ابتدا برنامه با گلبانگ های ملکوتی توسط محمد صادق امین عارفی، عضو گروه دانشجویی پیشرو آغاز گردید. در ادامه سرود ملی کشور به پخش و نشر سپرده شد.
بعدا استاد فرهیخته پوهنیار احمد جمشید فردی معاون فرهنگی و روابط خارجی دانشگاه آریا پیام خوش آمدید مهمانان و معرفی برنامه در مورد اهمیت جنبش های دانشجویی و هدف از راه اندازی برنامۀ امروزی به ایراد سخن پرداخت. متعقبا محترم دکتر سید ابراهیم حکمت ریس دانشگاه آریا در جایگاه قرار گرفته و دانشجویان حاضر در مجلس را متوجه مسوولیت های شان ساخته و از این ابتکار دانشجویان گروۀ دانشجویی پیشرو ستایش به عمل آورد.
تاریخچه و پیام گروه دانشجویی پیشرو و گاهنامه روایت به ترتیب توسط مدثر فروتن و محمد اکبر رهگذر از اعضای فعال این گروه به خوانش گرفته شد. سپس استاد قاسم توکلی از اساتید فرهیخته و پر تلاش دانشگاه آریا نیز روی فرصت ها و چالش های فراروی تشکل های دانشجویی مقالۀ علمی شان را به خوانش گرفتند که مورد توجۀ اشتراک کننده گان این همایش قرار گرفت.
در ادامه دو پارچه شعر توسط عبدالسمیع پرویز و بانو فرشته فیض دو تن دیگری از اعضای فعال گروۀ دانشجویی پیشرو دکلمه گردید.
آقای امیر محمد احساس از دانشگاه ابن سینا وآقای غلام محمد بیات دانشجوی رشتۀ علوم سیاسی موسسۀ تحصیلات عالی راه سعادت به نوبۀ خود پیرامون نقش جنبش های دانشجویی صحبت نموده و از فعالیت های انجمن دانشجویی پیشرو حمایت خویش را اعلام نمودند.
شفیق الله رحیمی یکتن از اعضای گروۀ دانشجویی پیشرو مقالۀ را که تحت عنوان نقش جنبش های دانشجویی در تحولات اجتماعی آماده نموده بودند به خوانش گرفت.
در لحظات پایانی این همایش، چند پارچه موسیقی توسط جوان مستعد و گیتارست موفق آقای فرهنگ رنجبر نواخته شد و برنامه با دعای خیر و تشویق و تحسین فراوان اعضاء گروه توسط دکتر سید ابراهیم حکمت ریس دانشگاه آریا به پایان رسید.
         با احترام
گروه دانشجویی پیشرو

برنامه های آینده

فیسبوک دانشگاه

سیستم خوابگاهی دانشگاه