به گزارش روابط عمومی دانشگاه آریا، امروز چهارشنبه مورخ ۱۱ حمل ۱۳۹۵ محفل رونمایی اولین مجله دانشجویی کمپیوتر ساینس در سالون کنفرانس های دانشگاه برگزار گردید.

محفل با تلاوت چند آیه از کلام الله مجید توسط نوید مهمند به ساعت ۱۰ صبح آغاز گردید.

سپس جاوید موحد رئیس دانشکده کمپیوتر ساینس پیرامون اهمیت روز افزون فن و دانش کمپیوتر و گسترش تصاعدی کاربرد آن در تمام زمینه های حیات بشری و نیاز فراینده تکنولوژی و علوم معاصر به کمپیوتر سخنانی را ایراد فرمودند. همچنین ریاست این دانشکده از زحمات و تلاش های دانشجویان قدردانی نموده و به فرد فرد شان موفقیت های بیشتری را استدعا نموده است.

متعاقباً، پوهاند میر محمد ظاهر حیدری معاون علمی دانشگاه پیراموان پیشرفت های دنیای امروز که همانا پدیده ای تکنالوژی یا به عباره دیگر پیدایش کمپیوتر و انترنت و کاربرد آن در علوم مختلف به طوری که امروزه سیستم مدیریت اطلاعات یکی از مهمترین بخش های هر سازمان است و بخش سرمایه هر سازمان به شمار می آید، سخنانی ارزشمندی را ایراد فرمودند.

محمد عمر میلاد مدیر مسئول مجله پیرامون ساختار و محتویات مجله دانشجویی از قبیل: گزارشی از فعالیت های انجمن دانشجویی این دانشکده، نحوه ساخت وب سایت، معرفی نخبگان این دانشکده، انسان و کمپیوتر و غیره موارد است که بدان اشاره نمودند.

در نهایت، با اعطای لوح سپاس به دانشجویان این دانشکده، باسرور محفل پایان یافت.