دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان

بتاریخ هشتم دسمبر سال ۲۰۱۱ میلادی موافقتنامه همکاری اکادمیک میان دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان و پوهنتون آریا به امضا رسید. دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان در سال ۱۹۸۷ میلادی در شهر دوشنبه تاجیکستان ایجاد گردید. دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان یکی از دانشگاه های معتبر در بخش تجارت در سطح منطقه تلقی می شود.

دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان دارای برنامه های ذیل است:

(لیسانس ـ  ماستری –  دوکتورا)

در رشته های:

– اقتصاد و مدیریت

– تجارت و گمرکات – قانون اقتصاد بین الملل

– بانکداری

در چهارچوب این تفهمنامه هر دو دانشگاه در موارد ذیل همکاری متقابل میداشته باشند:

– تبادله دانشجویان و محققین جهت پیشبرد تحقیق در ارتباط با موضوعات مورد علاقه طرفین

– تبادله اساتید برای لکچر های ودیدار های کوتاه 

– مدت

– دعوت دانشجویان جهت اشتراک در کنفرانس ها، سیمپوزیم ها، و ورکشاپ ها

– تبادله اطلاعات، نشریات و مواد اکادمیکی در زمینه های مورد علاقه جانبین

– سهولت در انتقال دانشجویان جهت تبادله و ملاقات میان دو دانشگاه

دانشگاه ملی تاجیکستان
به سلسله امضای موافقتنامه ها و توامیت های اکادمیک، پوهنتون آریا تفهمنامه دیگر را به تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۱ با دانشگاه ملی تاجیکستان به امضا رسانید. دانشگاه ملی که یکی از بزرگترین و با قدامت ترین دانشگاه ها در سطح منطقه به حساب می آید بتارخ اول سپتمبر ۱۹۴۸ برای بار نخست در شهر دوشنبه تاجیکستان ایجاد گردید. این دانشگاه دارای ۱۴ دانشکده و بیشتر از ۱۱ لابراتوار تحقیقی می باشد.
در چهارچوب این تفهمنامه هر دو دانشگاه در موارد ذیل همکاری متقابل میداشته باشند:
– تبادله اساتید برای لکچر های ودیدار های کوتاه مدت
– دعوت دانشجویان جهت اشتراک در کنفرانس ها، سیمپوزیم ها، و ورکشاپ ها
– تبادله اطلاعات، نشریات و مواد اکادمیکی در زمینه های مورد علاقه جانبین
– سهولت در انتقال دانشجویان جهت تبادله و ملاقات میان دو دانشگاه
– تبادله دانشجویان و محققین جهت پیشبرد تحقیق در ارتباط با موضوعات مورد علاقه طرفین