درباره

عبدالمجید نصرت یار هشت سال قبل از امروز برای ساختن یک دانشگاه با کمک خداوند قدم برداشت و تا اکنون با یک تیم متعهد ومخلص برای شگوفایی وبالندگی این دانشگاه در تلاش است.

  • Email

    nasratyaraf@gmail.com

  • Phone

    0093786099666

  • Time

    010:00 الی 18:00

برای ورود به صفحه اقای نصرتیار، لطفا بر روی کاور فیسبوک کلیک نمایید

درجه تحصیل / رشته تحصیلی:

۱- لیسانس در رشته ژونالیزم / دانشگاه بلخ
۲- ماستری در رشته مدیریت تشکیلات / دانشگاه تجارت دولتی تاجکستان

اشتراک در کنفرانس های داخلی و خارجی:

۱- کانفرانس بیداری اسلامی در تهران
۲- کانفرانس بین المللی تحت عنوان حکومت داری خوب در تاجکستان
۳- کانفرانس بین المللی تحت عنوان  نقش جامعه مدنی در نظام دولت

سفر های خارجی:

۱- ایالات متحده امریکا
۲- امارات متحده عرب
۳- ترکیه
۴- ایران
۵- هند
۶- پاکستان
۷- تاجکستان

تجارب ها:

۱- رییس جوانان بلخ
۲- سردبیر مجله ام البلاد بلخ
۳- مدیر مسوول نشریه دانشجو / دانشگاه بلخ
۴- رییس بنیاد شهید مسعود در بلخ
۵- عضو هیات مدیره اتحادیه موسسات و پوهنتون های خصوصی کابل
۶- رییس اتحادیه موسسات و پوهنتونهای خصوصی شمال

مهارت ها:

۱- آموزش کورس رهبریت در برنامه آموزشی ایالات متحده امریکا
۲- آموزش کورس رهبریت در امارات متحده عرب