درباره

جاوید موحد رهبری دانشکده کامپیوتر ساینس دانشگاه آریا را برعهده دارد. استاد موحد یکی از اعضای شورای رهبری دانشگاه آریاست

  • Email

    jmowahid@gmail.com

  • Phone

    35 88 88 786 93+

  • Time

    08:00 الی 18:00

jawid mowahed cover

برای ورود به صفحه استاد موحد، لطفا بر روی کاور فیسبوک کلیک نمایید

درجه تحصیل / رشته تحصیلی: زیر کار است

 

فعالیتهای علمی وتحقیقی: زیر کار است

 

اشتراک در کنفرانس های داخلی و خارجی: زیر کار است

 

سفر های خارجی: زیر کار است

 

تجارب ها: زیر کار است

 

مهارت ها: زیر کار است